Organizacija prehrane

Skrb za dobro počutje in zdravje otrok je ena izmed pomembnejših nalog vseh zaposlenih v vrtcu.

Eden od temeljev zdravja je varna, uravnotežena in zdrava prehrana.
V času bivanja v vrtcu imajo otroci štiri obroke dnevno (zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico), kar pomeni, da poskrbimo za 70 % celodnevnih energijskih in fizioloških potreb otrok različnih starosti.

Trudimo se, da je prehrana v vrtcu čim bolj pestra. To pomeni, da je na jedilniku veliko raznovrstnega sadja, zelenjave, stročnic, žitaric, jajc, rib, mleka in mlečnih izdelkov ter raznovrstnega mesa. Jedilnike sestavljamo skladno s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

V prehrano vključujemo tudi integrirana in eko živila.
Skladno z zakonodajo izvajamo interni nadzor hrane po načelih HACC sistema.

Po okusu in pripravi je hrana prilagojena otrokom; nežnih okusov, ustrezno narezana, manj slana in mastna, sladka in seveda vedno sveže pripravljena. Tudi za najmlajše, tiste brez zobkov, poskrbimo tako, da je živilo ustrezno narezano ali sesekljano, sadje ponudimo v obliki sadnih kašic, ki jih naredijo naše kuharice.

Za otroke s posebnimi potrebami v prehrani pripravljamo dietno prehrano po navodilih zdravnika. Zato vsi starši otrok, ki potrebujejo dietno prehrano, v začetku šolskega leta ali med letom prinesejo zdravniško potrdilo oz. navodila s strani zdravnika, ki so podpisana in žigosana.

Napitek je otrokom na voljo preko celega dneva. Pozimi ponudimo čaj in poleti vodo.

Poleg prehrane k zdravju otrok pripomore tudi zdravo in varno okolje. To pomeni: zdravi otroci, čisti in redno vzdrževani prostori vrtca in igrišča, igrač, posteljnine, redno umivanje rok, ustrezno prezračevanje igralnic in veliko bivanja na svežem zraku, ne glede na letni čas.

V primeru različnih obolenj ali epidemij se ravnamo po navodilih pristojnih institucij (Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zdravstveni inšpektorat in Inštitut za varovanje zdravja) za preprečevanje širjenja bolezni in okužb.

 

Smernice prehrana

Evropska deklaracija o preprecevanju debelosti

Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja
Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike

 

Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima: Tina Ščetinec