V skladu z zakonskimi spremembami (ZUPJS-C) veljajo odločbe za znižano plačilo vrtca za obdobje enega leta – 12 mesecev, torej s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge za eno leto in ne več vsem vlagateljem enako za koledarsko leto do konca meseca decembra. Zato se ponovne vloge ne vlagajo avtomatično za vse upravičence v mesecu decembru.

Staršem svetujemo, da preverijo, do kdaj jim velja zadnja odločba za znižano plačilo vrtca. Za podaljšanje pravice je potrebno novo vlogo vložiti na CSD v zadnjem mesecu veljavnosti pravice.

Starši, ki bi želeli preveriti do kdaj jim velja trenutna odločba, to lahko storijo na spletni strani: https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs. Za registracijo v aplikacijo potrebujete svoj EMŠO in geslo, ki ga sami določite.

Za otroke, ki se na novo vključujejo v vrtec, pa je potrebno vlogo vložiti v mesecu pred mesecem vključenosti otroka v vrtec. Prav tako velja, da je potrebno oddati vlogo za vse druge in naslednje otroke