Naš vrtec je že tretje leto vključen v projekt Etika in vrednote. V sodelovanju z Inštitutom za etiko in vrednote Jože Trontelj skozi module (Znanje in modrost; Življenje, narava zdravje; Skrb za sočloveka; Pravičnost; Univerzalizem; Kultura; Tradicija; Delo in ustvarjalnost) obravnavamo različne moralno etične vrednote. V tem šolskem letu bomo pridobivali nove izkušnje v modulu Integriteta in Humanost.

Starši vabljeni, da spremljate naše delo in se aktivno vključujete v vsebine, ki jih pripravljamo. Veseli bomo vaših idej.

Usmeritev k integriteti ali domena integritete je v jedru družbe, za katero je značilna doslednost v odločanju, obnašanju, načelih, pričakovanjih in izidih delovanja. Individualno se kaže v moralnem ravnanju. Usmeritev k integriteti označujejo odločitve in obnašanja, ki odražajo naslednje vrednote:

  • odpuščanje
  • poštenost
  • vitalnost
  • pogum
  • skupna odgovornost
  • vztrajnost
  • samodisciplina

Integriteta pomeni na eni strani dosledno uresničevanje moralnih načel v obnašanju, na drugi strani pa pomenit najvišjo možno mero iskrenosti in resnicoljubnosti.

Beseda izhaja iz latinske besede integritas, ki pomeni: popolnost, celotnost, neokrnjenost, nerazdeljenost. Integriteta tako dejansko predstavlja vse te pomene. Slovenski sopomenki za integriteto je še najbližja beseda poštenost. Integriteta kot vrednotna domena tako združuje poštenost, visoka moralna načela in z njimi povezano ravnanje ter celovitost / nerazdeljenost, ki v osnovi podpira moralno delovanje posameznika. Integriteta in poštenost sta postulat dobrega značaja in osebnostne zrelosti v vseh znanih kulturah in civilizacijah brez izjeme. Zelo pogosto ju postavljamo prav na vrh tega, kar tvori bistvo osebne, individualne moralne veličine. Integriteta pomeni bistvo etičnosti in moralnosti v življenjski usmerjenosti, v ravnanju in tudi v uresničevanju osebne časti in dostojanstva.

Integriteta in poštenost sta postulat dobrega značaja in osebnostne zrelosti v vseh znanih kulturah in civilizacijah brez izjeme. Zelo pogosto ju postavljamo prav na vrh  tega, kar tvori bistvo osebne, individualne moralne veličine. Poštenost se zato rado povezuje s pojmom vesti in v tej zvezi je poštenost osnovno zagotovilo čiste vesti. Zato sta integriteta in poštenost tudi med najpomembnejšimi cilji vzgoje, torej oblikovanja posameznikovega značaja in osebnosti. Za mnoge je poštenost sploh najpomembnejša značajska lastnost. Resnično se v večini kultur in civilizacij postavlja poštenost in integriteta kot temeljno vodilo osebne morale, edino, ki poleg ljubezni in svobode zagotavlja tudi splošno sožitje in blaginjo. Pogosto zato zasledimo mnenje, da negativnih pojavov, ki tarejo človeštvo – od nasilja in izkoriščanja do korupcije in revščine – ne bi bilo, če bi ljudje živeli pravično, solidarno in predvsem pošteno.

Integriteta in poštenost pomenita na eni strani dosledno uresničevanje moralnih načel v obnašanju, na drugi strani pa pomenita najvišjo možno mero iskrenosti in resnicoljubnosti. Zato ju lahko pojmujemo kot izjemno pomembno podlago za naše izbire in odločitve, za doslednost, vztrajnost in za pogum, ki se največkrat kaže prav v ohranjanju poštenosti navzlic številnim skušnjavam in pritiskom, ki nas silijo k  nepoštenemu ravnanju. Integriteta in poštenost sta tako vir za prevzemanje odgovornosti, za samodisciplino in za skupno odgovornost.

Zaradi vsega tega ni nič čudnega, da je poštenost in integriteta pomembna sestavina vseh etičnih in moralnih sistemov v religijah, filozofijah in tudi v ljudski modrosti. In razumljiva je tudi povezanost te vrednotne domene z drugimi, zlasti s pravičnostjo, humanostjo, modrostjo, delom in tradicijo.

NI NAČINA, DA BI NEKAJ, KAR JE MORALNO NAROBE, MOGLI NAREDITI PRAV (Kinneth Blanchard, Norman V. Paele).

Ljubljana, oktober 2016.

Projekt bo potekal od oktobra 2016 do konca decembra 2016.

Zapisala: Špela Ostrež