Uvod v modul pravičnosti

Pomembno zavedanje je, da zakoni, ki v neki skupnosti zagotavljajo pravičnost, preprečujejo samovoljo posameznikov. Pravičnost v veliki meri omogoča razvoj posameznika in družbe. Otroci kot odrasli se moramo zavedati, da pravičnost v veliki meri daje občutek varnosti. V pravičnem okolju vemo, kaj lahko pričakujemo.

Pravičnost ni sama po sebi umevna. Krivice so bile odpravljene ali popravljene z osebnim angažiranjem in predanostjo ljudi. Otroci naj spoznajo zglede aktivnih državljanov in s tem začutijo priložnost, da sami živijo svoje aktivno državljanstvo. Vrtec lahko ponudi otrokom njihove starosti primerne dejavnosti in priložnosti za razvoj aktivnega državljanstva. Zato je vloga vzgojiteljev dvojna. Klic je namenjen nam samim, po drugi strani pa ga posredujemo otrokom.

Pravičnost obravnava vse ljudi brez izjeme enako. Je v tesni zvezi s spoštovanjem zakonov in je eden temeljnih pojmov etike, morale, prava. Dotikati se mora tudi drugih, bolj omejenih področij bivanja: družine, vrtci, delovno okolje, družabno življenje … Pravica se mora uresničevati tako, da ne povzroča krivice drugim.

Kot pravi John Webster: »Tudi najšibkejša roka je dovolj močna, če udarja z mečem pravice!«.

Človekove pravice so temeljne pravice in svoboščine, ki izhajajo iz dostojanstva posameznika kot človeka. Vsak je pred zakonom enak ali z drugimi besedami: pravice in svoboščine veljajo za vse in enako veljajo tudi dolžnosti (opazimo krivico – ukrepamo – kako – je pravi trenutek …).

Nekaj področij, na katere lahko posega projekt:

  • kršenje človekovih pravic,
  • ohranjanje narave in čistega okolja,
  • skrb za zdravje,
  • aktivno preživljanje prostega časa otrok,
  • povezovanje lokalne skupnosti.

Če bomo v posameznem modulu vključili vsaj eno dejavnost, bo to močno vplivalo na uspešnost programa Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju.

ŽIVI TAKO, DA BODO TVOJI OTROCI POMISLILI NA PRAVIČNOST, SKRB IN POŠTENJE, KO BODO POMISLILI NATE (H. Jackson Brown ML.).

Ljubljana, 5. 10. 2016.

Zapisala: Marjeta Zupančič