vloga za sofinanciranje iz sredstev Sklada

Prošnja Sklada za prostovoljne prispevke v Sklad vrtca

Program sklada vrtca za 2018/19

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. list RS št. 115/2003) je Svet vrtca Mladi rod, Črtomirova ulica 14, Ljubljana na svoji 12. seji, dne 08. 11. 2007, sprejel

SKLEP O USTANOVITVI SKLADA VRTCA MLADI ROD

Sklad pridobiva donatorska sredstva za:

  • nadstandardne dejavnosti,
  • spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti,
  • pomoč socialno šibkim otrokom,
  • promocijo vrtca v javnosti.

Zapisnik 2. seje sklada vrtca z dne 6. 11. 2018