vloga za sofinanciranje iz sredstev Sklada

Prošnja Sklada za prostovoljne prispevke v Sklad vrtca

Program sklada vrtca za 2019/20

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. list RS št. 115/2003) je Svet vrtca Mladi rod, Črtomirova ulica 14, Ljubljana na svoji 12. seji dne 8. 11. 2007, sprejel

SKLEP O USTANOVITVI SKLADA VRTCA MLADI ROD

Sklad pridobiva donatorska sredstva za:

  • nadstandardne dejavnosti,
  • spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti,
  • pomoč socialno šibkim otrokom,
  • promocijo vrtca v javnosti.

Zapisnik 1. seje sklada vrtca v šol. letu 2019/20 z dne 18. 9. 2019