program Sklada vrtca 2017

Zapisnik 1. seje Sklada vrtca z dne 12. 9. 2017

program Sklada vrtca 2016

vloga za sofinanciranje iz sredstev Sklada

zapisnik 2. seje Sklada vrtca z dne 26. 9. 2016dopis Sklada vrtca

Zapisnik 1. seje Sklada vrtca z dne 29. 9. 2015

obrazec – prostovoljni prispevki v sklad vrtca

 

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. list RS št. 115/2003) je Svet vrtca Mladi rod, Črtomirova ulica 14, Ljubljana na svoji 12. seji, dne 08. 11. 2007, sprejel

SKLEP O USTANOVITVI SKLADA VRTCA MLADI ROD

Sklad pridobiva donatorska sredstva za:

  • nadstandardne dejavnosti,
  • spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti,
  • pomoč socialno šibkim otrokom,
  • promocijo vrtca v javnosti.