Namen modula

Ko učitelj v razredu ali vzgojitelj v vrtcu glasno reče “Mir otroci!” in ko otrok reče svojemu sovrstniku ali tudi odraslemu: “Daj mi mir,” stopamo na polje ene temeljnih vrednot, ki je skupni imenovalec celotne domene univerzalizem. Učiteljev in otrokov klic po miru sta v gornjih dveh izrazih lahko obarvana zelo čustveno, lahko pomenita zelo omejeno pojmovanje miru, a vseeno pomenita klic po miru, po nenasilju. Ta klic se dotika sprejemanja drugačnosti in kaže potrebo po sporazumevanju, ki ta mir omogoča.

S tem modulom želimo v veliki meri odkrivati in razvijati komunikacijo, ki gradi na miru, ne vzbuja nasilja in tudi sama po sebi ni nasilna.

Izpostavljamo 3 ključna področja modula:

  • skupnost
  • preprostost
  • nenasilno sporazumevanje

Preko skupnosti želimo odpirati prostor sprejemanja drugačnosti, odkrivanja identitete, učenja odpuščanja. Odkrivanje skupnosti v vrtčevskih skupinah, razredih in delovnih kolektivih odpira prostor učenja temeljnih veščin preživetja v družbi prihodnosti.

Preprostost, ki se povezuje s skromnostjo in ponižnostjo, ni zastarela vrednota. Po eni strani je to vrednota, ki omogoča miroljubne odnose, po drugi strani pa vrednota, ki podpira trajnostni razvoj in inovativnost. V zahodni družbi obilja se moramo tega učiti. Le tako lahko skrbimo tudi za druge, ki sami tega v polnosti ne morejo.

Nenasilno sporazumevanje predstavlja vlakna, ki nas povezujejo in skrbijo, da se lahko izrazimo in smo razumljeni. Pri otrocih je potreba po razumljenosti še zelo prvinska in osnovna. Vrtec in šola sta odličen prostor, da na temelju te osnovne potrebe razvijamo veščine nenasilne komunikacije

Edini vrlini, h katerima težim in stremim, sta resnica in nenasilje.

Mahatma Gandhi

Vrednote

Usmeritev k univerzalizmu ali domena univerzalizma je v jedru odprte družbe, stremeče k splošni dobrobiti. Označujejo jo odločitve in obnašanja, ki odražajo naslednje vrednote:

  • mir
  • enakost
  • kulturni pluralizem
  • spoštovanje različnosti in drugačnosti
  • skromnost
  • odpuščanje

Delaj drugim to, kar želiš, da bi drugi delali tebi. Ne delaj drugim tega, česar ne želiš, da bi drugi delali tebi.

(Zlato pravilo)

Vklučevanje staršev

Program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju lahko v polnosti zaživi le v trikotniku otrok, vrtec in starši. Ta trikotnik mora biti enakostraničen. Vsi trije elementi so enako pomembni. Nimajo sicer enake vloge, imajo pa enak potencial. Potencial staršev je pogosto premalo izrabljen.

Kdo je odgovoren za boljše sodelovanje? Odgovorni smo oboji.

V tem modulu želimo izpostaviti področje komunikacije med starši in ustanovo in tudi komunikacije med otroci in starši ob izbrani temi.

Modul UNIVERZALIZEM bo v našem vrtcu potekal od 23. marca do 5. junija 2015.

Zapisala: Laura Šlibar