»Življenje je čudež, dvignjen visoko nad čudeže nežive narave. Življenjski procesi delujejo pogosto v smereh, ki so nasprotne fizikalno kemijskim zakonom nežive narave. Niso v neskladju z njimi, so pa v nasprotju s tem, kar bi se moralo pričakovati – to je stalna težnja po doseganju ravnotežja. Ljudje, ki s spoštljivo radovednostjo raziskujemo posamezne podrobnosti življenjskih procesov v okviru ved o življenju, smo vedno znova presenečeni in očarani nad sijajnimi »iznajdbami«, s katerimi življenje v svoj prid izkorišča sile nežive narave.«

Jože Trontelj

Modul ŽIVLJENJE, NARAVA, ZDRAVJE vsebuje naslednje vrednote:

  • spoštovanje življenja,
  • spoštovanje narave in okolja,
  • zdravje,
  • bioetične vrednote.

V tem modulu želimo izpostaviti čudež življenja in potrebno pozornost, ter skrb da vsak posameznik to življenje kar najbolj ohranja preko ohranjanja zdravja in preko spoštovanja življenja ostalih ljudi. Želimo pa tudi izpostaviti medsebojno povezanost vseh ljudi, ljudi z naravo in ostalimi živimi bitji. Po eni strani gre za povezanost, da karkoli storimo v naravi, storimo sebi. Po drugi strani pa gre za vrednost narave in življenja v njej po sebi.

Nič ni tako nalezljivega kot navdušenje … , to je duh iskrenosti, brez katerega resnica ne more zmagovati.

Bulewer – Lyton

Modul ŽIVLJENJE, NARAVA, ZDRAVJE bo v vrtcu potekal do 5. 12. 2014. V tem času se bodo na spletni strani vrtca predstavili naši primeri dobre prakse.

Zapisala: Nataša Jančar Dolenc