Skrb za sočloveka je v veliki meri temelj življenja v družbi. Skrb za sočloveka bi morala delovati v vseh ustanovah in skupnostih, kjer človek živi in deluje: družina, vrtci, šole, lokalne skupnosti, podjetja, neprofitne ustanove … Družina je tista skupnost, kjer se ta vrednota začne razvijati in krepiti.

Znotraj modula želimo izkušnje iz družinskega življenja refleksirati in znanja prenesti na življenje v širši skupnosti. Spoštovanje, enakopravnost, harmonijo, partnerstvo, solidarnost in skrb za soljudi je potrebno odkrivati in tudi živeti. V procesu vzgoje in izobraževanja gre to v dveh korakih. Najprej je postopno odkrivanje drugih in nato vključevanje v skupne naloge.

Zato bomo otrokom v predšolskem obdobju ponudili veliko možnosti, da pridobijo izkušnje, spoznanja, znanja in občutek pripadnosti.

Modul SKRB ZA SOČLOVEKA ima naslednje vrednote:

  • Vzajemno spoštovanje;
  • Enakopravnost med spoloma;
  • Partnerstvo;
  • Skrb za otroke, starejše in osebe s posebnimi potrebami;
  • Družinska sreča;
  • Harmonija med generacijami;

Ravnaj z ljudmi, kot bi bili takšni, kakršni bi morali biti, in pomagal jim boš, da postanejo to, kar so zmožni postati. Goethe

Modul Skrb za sočloveka bo v vrtcu potekal do 11. 6. 2014. V tem času se bodo na spletni strani vrtca predstavili primeri dobre prakse iz Vrtca Mladi rod.

Zapisala: Irena Koren