V vrtcu se postavljajo pomembni temelji etike in vrednot otrok, ki danes obiskujejo vrtec, čez leta pa bodo ustvarjalci prihodnosti vseh nas. Zvedavost in pristnost je vrlina naših najmlajših. Prav zato je v predšolskem obdobju tako pomembno, da otrokom nudimo raznolike izkušnje iz katerih srkajo znanje in modrost.

Modul ZNANJE IN MODROST ima naslednje vrednote:

 • resnica,
 • miselna odprtost,
 • razumnost,
 • perspektiva,
 • odgovornost,
 • ljubezen do učenja in znanja,
 • zmernost.

V naši enoti poskušamo posamezne vrednote še bolj ozavestiti, z njimi seznanjati otroke in jih tako vzgajati. Da bi z našim delovanjem seznanjali in na nek način spodbujali tudi druge, smo se vključili v program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, kjer bomo imeli priložnost z drugimi deliti in jim predstaviti naše izkušnje, delo in primere dobre prakse, hkrati pa se imeli možnost naučiti tudi česa novega.

Znanje in modrost sodita med temeljna vodila stabilne in srečne družbe. Znanje zajema poznavanje informacij, dejstev, opisov, spretnosti in veščin, ki jih pridobimo z izkušnjami, Modrost združuje znanje, razum in intuicijo z življenjskimi izkušnjami, vse to pa z visokimi etičnimi standardi in moralnim čutom. Modrost v povezavi z znanjem in drugimi vrednotami omogoča globlje in bolj učinkovito razumevanje, vpogled, presojo in svetovanje tudi o najbolj težavnih, kompleksnih in negotovih vprašanjih.

Znanje pridobi svojo pravo vrednost le, če je modro uporabljeno, če je torej uporabljeno razumno in etično.

V enoti Vetrnica se je oblikovala skupina vzgojiteljic, ki v skupinah načrtovano in sistematično izvajamo dejavnosti za prvo domeno: znanje in modrost. Zastavile smo si naslednje cilje:

 • ozaveščati temeljne življenjske vrednote;
 • vrednote živeti in jih čutiti skupaj z otroki;
 • otroke in odrasle spodbujati k moralnim ravnanjem;
 • vrednote ponotranjiti in jih udejanjati;
 • soustvarjati spodbudno klimo v vrtcu.

Nekaj primerov dejavnosti, ki smo jih že izvedli v skupinah naše enote:

 1. S pomočjo različnih virov so otroci spoznavali človeško telo: KOSTKO, ŽILKO, ORGANKO, MISTER MIŠICA IN LILI,
 2. OBISKI V HIŠAH ZNANJA IN MODROSTI:
  • obisk hiše otrok in umetnosti – skulpture
  • knjižnica,
 3. Otroci so razmišljali in iskali odgovore na vprašanje KAJ JE MODROST?,
 4. STARE MODROSTI GOVORIJO: otroško razumevanje pregovorov in njihova interpretacija,
 5. OGLED IN POGOVOR OB RISANKI: otroci so prepoznavali različne elemente znanja in modrosti,
 6. USTVARJAMO ZNANJE: otroci so spoznavali opazovanje kot pomemben del pridobivanja znanja, razumevanja pojavov in odkrivali značilnosti raziskovalnega dela.

Zapisala: Tatjana Urbas