Petek 5. 4. 2019

Vsi, ki so odšli v vrtec v naravi v Logarsko dolino, se vrnejo v Ljubljano, kot je bilo prvotno planirano, ob 16.00 uri.