Spoštovani starši!

Mestna občina Ljubljana obvešča o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2016/17.

Spodaj se nahajata obvestilo o vpisu in navodilo o poteku vpisa, nova vloga za vpis v vrtec se nahaja v rubriki Obrazci (staršem, ki so izpolnili vlogo za vpis za šol. leto 2016/17 še na “stari” vlogi za šol. leto 2015/16, ni potrebno še enkrat izpolnjevati nove vloge za vpis).

Obvestilo o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2016/17

Navodilo o poteku vpisa otrok v vrtec za šolsko leto 2016/17