Skupina polžki
Kontakt
Vzojitelj(ica)
Buletinac Maruša
Pomočnik(ca) vzgojitelja(ice)
Blatnik Martina
Telefon:
01 620 37 87
E-pošta:
polzki-c3@vrtec-mladirod.si