Spoštovani starši!

V času izrednih razmer do 30. 5. 2020 bodo uradne ure potekale samo po telefonu ter elektronsko:
– tel. št.: 01 437 51 81
– e-naslov: vrtec.mladi-rod@guest.arnes.si