• Starše prosimo, da prihajajo otroci v vrtec v spremstvu polnoletnih oseb.
  • Druga oseba, ki jo pisno pooblastite za prevzem otroka, mora biti stara
    najmanj 10 let.