Novo leto nam je nasulo sneg in veselje. Tako je tudi prav.

Na fotografiji: Otroci iz Kostanjčkovega vrtca v ponedeljek 4. 1. 2016.

nam ga je nasulo