Starše otrok iz enot Kostanjčkov vrtec in Mavrica obveščamo, da imamo trenutno težave s telefoni, zaradi izpada telefonske centrale.