Starše otrok iz enote Kostanjčkov vrtec obveščamo, da so težave s telefoni v tej enoti odpravljene in tako lahko ponovno kličete na stacionarno številko enote.