Starše otrok iz enote Mavrica obveščamo, da imamo trenutno težave s telefoni v tej enoti, zato kličite na upravo vrtca na Črtomirovi ulici. Številka je 01/ 437 5181.