Starše otrok iz enote Mavrica obveščamo, da so težave s telefoni v tej enoti odpravljene in tako lahko ponovno kličete na stacionarno številko enote.