Predstavitve dodatnih dejavnosti za šolsko leto 2017/18 so namenjene le otrokom v spremstvu staršev!