Vloga za sofinanciranje iz sredstev Sklada vrtca

Vloga za vpis otroka v vrtec

Rezervacija vrtca – samo poletni čas (od 1. junija do 30. septembra!)

Izpisnica (izpolnite 2 izvoda!)

Obrazec za izbiro vrste plačila oskrbnine vrtca

SOGLASJE za SEPA direktno obremenitev – “trajnik”

Dogovor o vključitvi šoloobveznega otroka v vrtec

Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

Obračun odsotnosti in rezervacij za otroke iz MOL

Vloga za znižano plačilo vrtca

Vloga za koriščenje zdravstvene rezervacije

Prošnja Sklada za prostovoljne prispevke v Sklad vrtca