Vloga za sofinanciranje iz sredstev Sklada vrtca

Vloga za vpis otroka v vrtec

Rezervacija vrtca – samo poletni čas (od 1. junija do 30. septembra!)

Izpisnica (izpolnite 2 izvoda!)

Obrazec za izbiro vrste plačila oskrbnine vrtca

SOGLASJE za SEPA direktno obremenitev – “trajnik”

Dogovor o vključitvi šoloobveznega otroka v vrtec

Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

Obračun odsotnosti in rezervacij za otroke iz MOL

Vloga za znižano plačilo vrtca

Prošnja za koriščenje zdravstvene rezervacije – Mestna občina Ljubljana

Prošnja Sklada za prostovoljne prispevke v Sklad vrtca