Vrtec Mladi rod deluje od leta 1948. Naše poslanstvo je vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok v starosti med enajstimi meseci in šestimi leti. Delujemo na petih lokacijah na področju Bežigrada v slovenski prestolnici, Ljubljani. V vrtcu je okoli 650 otrok za katere skrbi 134 zaposlenih.


Otrokom, zagotavljamo varno, ljubeče in spodbudno okolje v katerem se počutijo sprejete in zaželene. Vsakodnevno pripravljajmo kakovostne in pestre dejavnosti, s katerimi spodbujamo razvoj otrokovih kompetenc na vseh področjih, ki jih opredeljuje nacionalni Kurikulum za vrtce.


Neprestano se trudimo ohranjati in krepiti pozitivno delovno klimo med zaposlenimi. Verjamemo, da so pozitivnih učinkov dobrega vzdušja deležni tako starši, kot otroci.

Strokovna znanja zaposleni nadgrajujemo z razvojnimi projekti, s stalnim izobraževanjem in s spremljanjem sodobnih pedagoških praks. Delimo znanje znotraj našega vrtca in sodelujemo z drugimi vrtci tako v Sloveniji, kot v tujini.


Otrokom pripravljamo kakovostno in okusno prehrano, katere velik delež je lokalno in ekološko pridelan. S primerno postrežbo razvijamo kulturo prehranjevanja.

V primeru razvojnih ali vzgojnih posebnosti nudimo otrokom, zaposlenim in staršem podporo svetovalne službe.
Prizadevamo si za kontinuirano prisotnost otroku znanih oseb tudi z aktivno skrbjo za zdravje zaposlenih.

Zavzemamo se za odprto in spoštljivo komunikacijo zaposlenih, staršev in otrok. O aktivnostih vrtca starše sproti obveščamo. Stalno spremljamo potrebe staršev in se nanje odzivamo.
Dobrodošli med nami!

Aleš Bole, ravnatelj