V jesenskem času otroci spoznavajo različne vrste dreves. Vir nam je bližnja okolica vrtca, kjer nas obdajajo zanimiva drevesa. Raziskujemo, kako pomembna so drevesa za naše življenje, spoznavamo material les in se pogovarjamo o tem, kako poskrbeti za neokrnjeno naravo.

Preko dejavnosti otrokom privzgajamo etična načela v odnosu do narave, se učimo strategij mišljenja in raziskovanja ter otrokom omogočimo dovolj priložnosti in časa, da z lastnim preizkušanjem,  z vsemi čutili začutijo lastnosti narave.

01

Vzgojiteljice in otroci C paviljona enote Vetrnica