Imenujemo se po velikem kostanjevem drevesu, ki raste med drugimi zelenimi drevesi na našem igrišču. Z otroki obdelujemo vrtiček in cvetlične gredice. Radi skrbimo za svoje okolje.

Raziskujemo, ustvarjamo, razvijamo svoje spretnosti in interese, tudi skupaj s starši. Z vsakodnevnim gibanjem na zelenih površinah vrtca in zdravo prehrano iz naše kuhinje skrbimo za zdravje.

Kolektiv enote Kostanjčkov vrtec