Mestna občina Ljubljana O B V E Š Č A o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2021/22.

Vloge za vpis posredujete od 1. do 15. marca 2021 v vrtec vaše prve izbire po priporočeni ali elektronski pošti na naslov vrtca. Za dodatne informacije se obrnite na vrtec in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, MU MOL, Resljeva vesta 18, Ljubljana.

Vlogo oddajo:

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec,
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol. l. 2020/21,
  • starši, ki so vlogo oddali po 17. 3. 2020 in otrok ni sprejet v vrtec,
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju MOL.

Podatki za vpis v posamezni vrtec so objavljeni v tabeli (v prilogi).

Ljubljana 25. 1. 2021