API VRTEC

PROJEKT: API VRTEC
 
kranjska sivka siva png
 
Pedagoški program API vrtec je zasnovala gospa Nina Ilič iz Zavoda za razvoj empatije in ustvarjalnosti Eneja.

Temelja programa sta biodiverziteta in varstvo okolja.

Program temelji na izkustvenem spoznavanju sveta, senzornih izkušnjah in aktivnem ustvarjanju otrok, poudarek je na metodi igre in razvijanju notranje motivacije skozi raziskovanje in eksperiment. Program je skladen s pedagoškimi načeli in Kurikulumom za vrtce.

Otroci spoznavajo svet čebel in drugih opraševalcev ter njihov pomen za naše življenje. Otroci spoznavajo primerno obnašanje v bližini čebel, prepoznavajo čebelje vedenje, ozaveščajo osebno odgovornost, razvijajo skrb za osebno in skupno varnost, razvijajo empatijo, ki je pomembna za sobivanje z naravo, spoznavajo človekov vpliv na okolje in razvijajo zavedanje, da imajo možnost odločitve, kakšen bo ta vpliv. Hkrati otroci razvijajo spretnosti in sposobnosti medsebojnega sodelovanja v iskanju, odkrivanju, oblikovanju… Usvajajo tudi sprejemanje in spoštovanje medsebojne drugačnosti, saj se vsak otrok na dražljaje odziva drugače.

Program združuje vrtnarjenje z medovitimi rastlinami, stik z opraševalci, biotsko pestrost, varstvo narave, čebelarjenje, uporabo čebeljih izdelkov ter sobivanje z naravo.
V projekt bomo vključili študente naravoslovja PEF, knjižnico, Gozdni inštitut, Društvo za ohranjanje metuljev, MŠŠ, študente likovne umetnosti, Slovenski etnografski muzej, Biotehniško fakulteto … In seveda tudi starše.
 
Koordinatorka projekta: Anita Levačič