Nadstandardne dejavnosti

Vrtec v naravi
 
Vrtec v naravi je večdnevno bivanje in izvajanje dejavnosti vrtca izven kraja bivanja otrok in združuje izvedbeni kurikul (9 ur) in storitvene dejavnosti vrtca (preostali čas dneva).
Predstavlja nadstandardni del kurikula, s katerim soglašajo starši oddelka, svet staršev in svet vrtca. Izvajalci nadstandardnega programa so zunanji sodelavci. Namestitve, katere le-ti ponujajo, so izbrane na podlagi predhodnega ogleda, priporočil in pozitivnih izkušenj. Pogoji za bivanje v naravi so prilagojeni bivanju predšolskih otrok.
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje z vidika varnosti otrok določa, da je za dejavnosti izven vrtca lahko v skupini največ 8 otrok. Stroške bivanja v naravi krijejo starši. Starši lahko vložijo prošnjo za sofinanciranje programa iz sredstev Sklada vrtca.

 
  • pozimi - smučanje/igre na snegu,
  • spomladi - kmetija,
  • poleti - morje.
 
Otroški kulturni abonma
 
Otroci v starosti od 2 do 6 let se udeležujejo gledaliških predstav Otroškega kulturnega abonmaja vrtca. Z ogledom različnih zvrsti predstav se pri otrocih razvija odnos do kulture in umetnosti ter ustvarjajo pogoji za doživljanje umetniških vsebin. Starši otrok lahko vložijo prošnjo za sofinanciranje Otroškega kulturnega abonmaja iz sredstev Sklada vrtca.