Vpis 2024/25

 

Elektronska oddaja vloge
Vlogo za vpis v vrtec je mogoče oddati tudi elektronsko, kadarkoli med letom in v času razpisa. Vloga se samodejno napolni s podatki iz uradnih evidenc, priloge pa se dodajo v e-obliki, zato je oddaja hitrejša in enostavnejša.

Elektronska oddaja vloge.

 
 
Centralni čakalni centralni seznam za šolsko leto 2023/24
 
Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2023/24 za I. starostno obdobje
 
Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2023/24 za II. starostno obdobje
 
 
Za vpis otroka v vrtec je potrebno oddati izpolnjeno vlogo, katero dobite na naši spletni strani ali v upravi vrtca. Izpolnjeno vlogo lahko oddate po pošti, po mailu (elektronski pošti) ali osebno v času uradnih ur. Vloga se v vrtcu obravnava na dva načina: v roku ali po roku.

V roku:
Vlogo za vpis v vrtec je potrebno oddati do roka, ki ga vsako leto z razpisom objavi Mestna občina Ljubljana (MOL) in poteka predvidoma v prvi polovici meseca marca, kar MOL in vrtec objavita na svoji spletni strani.

Za javne vrtce v občini Ljubljana, se lahko vlogo odda samo v enem vrtcu (v vrtcu prve izbire), na vlogo pa se lahko za rezervno izbiro vpiše še dva druga vrtca. Prav tako se lahko na vlogo napiše želeno enoto vrtca prve izbire.

Vrtec lahko sprejme otroka ob dopolnitvi 11 mesecev. Pri rednem postopku vpisa (v roku) se upoštevajo tudi vloge za otroke, ki bodo starostni pogoj dopolnili šele tekom prihodnjega šolskega leta. Za dovolj stare otroke se datum vključitve določi enotno s 1. septembrom. Za mlajše otroke se datum vključitve določi z dnem po dopolnitvi 11 mesecev starosti oz. z dnem po zaključenem starševskem dopustu v obliki polne odsotnosti z dela (npr: datum rojstva 15.11.2019, vpis z dnem 16.10.2020).

V kolikor je v vrtec vpisanih več otrok, kolikor je prostih mest, o sprejemu otrok v vrtec odloča Komisija za sprejem otrok, na podlagi kriterijev določenih v odloku za sprejemu otrok v vrtec. Komisija zaseda v aprilu. Staršem nato pošljemo odgovor o sprejemu otroka ali vključitvi na čakalni seznam. Čakalni seznam vrtca velja do oblikovanja centralnega čakalnega seznama (le ta vključuje vse čakajoče otroke po vrstnem redu zbranih točk iz vsej javnih vrtcev MOL).

Nadaljnji potek vpisa za sprejete otroke:

  • obvestilo staršem o sprejetem otroku (v aprilu),
  • podpis pogodbe med vrtcem in starši (v maju),
  • zdravniški pregled otroka (opravite v juliju ali avgustu za vstope s 1. 9. oziroma v mesecu pred vstopom za medletne vstope),
  • oddaja vloge za znižano plačilo vrtca na CSD (vlogo oddate starši v mesecu pred vstopom – v avgustu za vstope v septembru),
  • razgovor z vzgojiteljico (pred vstopom v vrtec).

Za otroke razporejene na čakalni seznam:
V kolikor je vloga oddana v roku javnega vpisa, pa zaradi premajhnega števila mest in prenizkega števila točk sprejem otroka ni potrjen, je otrok vključen na čakalni seznam.

Čakalni seznami javnih vrtcev v Ljubljani se združijo v skupni centralni čakalni seznam, ki je dostopen na spletni strani občine. V primeru sprostitve mesta v posameznem vrtcu, sistem samodejno razporedi naslednjega otroka iz CČS glede na letnik rojstva in ob upoštevanju izbire vrtca s strani staršev (oziroma oznako kamorkoli).

Ko otrok pride na vrsto za sprejem, vas o tem takoj obvestimo. Če do sprejema tudi naknadno ne pride, lahko starši v marcu oddajo novo vlogo za novo šolsko leto in pridobijo 10 dodatnih točk za čakanje.

Po roku:
V kolikor oddate vlogo po roku javnega vpisa, sprejmemo otroka v vrtec, če je prosto mesto. To velja zgolj, če ostanejo nezasedena mesta v ustrezni starostni skupini in za to starost ni več čakajočih otrok na centralnem čakalnem seznamu za vrtce v občini Ljubljana.

Vpis v vrtec poteka v skladu z zakonodajo in s postopki, ki jih določa Mestna občina Ljubljana:https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/otroci-v-ljubljani/vrtci-v-ljubljani-2/
Odlok o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana septembra 2010. V letu 2018 so bile sprejete dopolnitve odloka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu otrok v vrtec.
Informacije o vpisih v vrtec na spletni strani Ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šport:http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vzgoja/vpis_in_placilo/

Za več informacij se obrnite na:

Aleksandra Zupan

T: 01 620 37 93

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Branka Barkovič

T: 01 620 37 90

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

* v e-naslovih smo iz varnostnih razlogov znake @ zamenjali z zapisom [at]