Počitek in spanje

Počitek

Za predšolske otroke velja, da se njihova potreba po počitku poveča, kadar se otrok čustveno vznemiri, močno prestraši, preživi obdobje hitre rasti, ob večjih stresnih dogodkih.

Razlike v potrebah po počitku in spanju so lahko pogojene z zunanjimi okoliščinami, kot je vreme, količina telesne aktivnosti, novo okolje,...

Spanje

Otroci potrebujejo dovolj spanja, da se odpočijejo, krepijo odpornost in ohranjajo zdravje.

Do nedavnega je prevladovalo mnenje, da otrok spi, je in opravlja druge fiziološke potrebe povsem tako, kot ga navadimo.

Danes vemo, da je otrokova potreba po spanju v veliki meri biološko pogojena in da jo uravnava nekakšna notranja ura ali bioritem, ki ga ni mogoče poljubno spreminjati.

Z otrokovim razvojem se njegove potrebe po spanju v predšolskem obdobju zelo hitro spreminjajo. Potreba po nočem spanju do šestega leta upada zelo počasi na povprečje desetih ur. Dnevni počitek se iz leta v leto hitro krajša, tako da med tretjim in četrtim letom starosti otrok potrebuje eno uro spanja podnevi.

Ni enotnega odgovora do katerega leta otrok še potrebuje spanje, kajti med enako starimi otroci so lahko dve do tri urne razlike v celodnevni potrebi po spanju.

Večina pet do šest letnikov je že tako krepka da popoldanskega spanja ne potrebuje. So pa tudi izjeme, ko moramo nekatere šestletnike prebujati ob odhodu domov.

Odrasli moramo upoštevati dejstvo, da so potrebe po spanju individualne, ne glede na starost otrok.

Sproščanje

Počitek v obliki različnih sprostitvenih vaj, vodenih fantazij, umirjanja z glasbo in pravljicami je krajša, vendar pa zelo aktivna oblika obnavljanja moči.

Otroke sproščamo in umirjamo ob:

  • POSLUŠANJU USTREZNE GLASBE,
  • LIKOVNIH AKTIVNOSTIH,
  • ROKOVANJU Z RAZLIČNIMI MATERIALI, KI NUDIJO ČUTNO STIMULACIJO,
  • JOGA ZA NAJMLAJŠE,
  • ZGODBICE.

Avtorice besedila vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in svetovalna delavka Vrtca Mladi rod.