Dodatna strokovna pomoč

Specialno pedagoška služba je v okviru ljubljanskih vrtcev in podpori Mestne občine Ljubljana organizirana že več kot 30 let, z namenom izvajati specialno pedagoško pomoč otrokom s posebnimi potrebami in njihovim staršem.
Za to pomoč se starši odločajo samostojno, po priporočilu svetovalne službe vrtca ali Centra za zgodnjo obravnavo (Razvojna ambulanta, Center za duševno zdravje). Pomoč je oblikovana tako, da se družini in otroku s težavami v razvoju nudi podpora v smislu čim bolj enakovrednega vključevanja v življenje in dogajanje vrtca, ki ga narekuje Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. To dosežemo s pomočjo prilagojenih metod in oblik dela ter prilagoditev, ki jih potrebuje otrok. Delo temelji na ugotavljanju in negovanju otrokovih močnih področij ter podpori šibkejših področij, kjer se težave kažejo.
Otrok je deležen specialno pedagoške pomoči v vrtcu na osnovi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (UL, št.41/17) ZOPOPP.
Mobilni specialni pedagog prihaja k otroku v njegov oddelek in nudi pomoč otroku v sami skupini, lahko v individualni obliki, paru ali manjši skupini. Lahko pa se pomoč izvaja izven oddelka. Podporo nudi tudi vzgojitelju za predšolske otroke in vzgojitelju predšolskih otrok - pomočniku vzgojitelja, ter staršem.
Za vsakega otroka s posebnimi potrebami strokovna skupina za zgodnjo obravnavo v vrtcu na osnovi individualnega načrta pomoči družine ali zapisnika multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo oblikuje individualiziran program, pri katerem sodelujejo tudi starši.
Mobilni specialni pedagog je zaposlen v Vrtcu Mladi rod, delo lahko opravlja tudi v drugih vrtcih, če se izkaže potreba po tem. Strokovno je povezan v ljubljanskem aktivu specialnih pedagogov, ki ga vodi svetovalka za otroke s posebnimi potrebami ljubljanskih vrtcev, Katja Poglajen Ručigaj (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.). V enoti Vetrnica specialni pedagog izvaja preventivni program motorične delavnice, ki je namenjen 5-6 letnim otrokom, ki imajo težave na področju vidnega zaznavanja in motorike. Delo poteka v manjši skupini v telovadnici enkrat tedensko.
V enoti Čira čara specialni pedagog in inkluzivni pedagog izvajata program tudi v čutni sobi ali v senzorni sobi.

Specialna pedagoginja Mina Orešek
Specialna pedagoginja Tina Grošelj
Specialna pedagoginja Tjaša Vugrin