Svetovalna delavka

Delovanje svetovalne službe v vrtcu je zasnovano tako, da je le-to namenjeno vsem, ki se združujejo v polju vrtca (otroci, starši, strokovni delavci, vodstvo), sodeluje pa tudi z mnogimi zunanjimi institucijami. Delo, ki ga opravlja je zasnovano interdisciplinarno. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega specifičnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vrtca. Prizadeva si, da bi otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali.

Na voljo vam je za vaša različna vprašanja, posvetujete se lahko o:

  • vključitvi in navajanju otroka na življenje v vrtcu,
  • vzgoji in o otrokovem razvoju,
  • reševanju težav, ki jih ima otrok ob kritičnih situacijah v družini,
  • prehodu in pripravi na vstop v šolo,
  • odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenju postelje, nemirnost, agresivnost,…)
  • prepoznavi in pomoči otrokom s težavami in motnjami v razvoju (zgodnje odkrivanje otrokovih šibkih področij, otrokovih močnih področij in potencialov ter na podlagi ugotovljenega, otrokom zagotoviti možnosti za napredovanje z dodatnimi spodbudami in možnostmi, tako da bo za vstop v šolo in širše okolje, kar najbolje opremljen in pripravljen).
  • spodbujanje nadarjenega otroka.

Za svetovanje in posvetovanje se starši odločijo prostovoljno, lahko se zanj dogovorijo osebno, po telefonu ali elektronski pošti, lahko tudi s pomočjo otrokove vzgojiteljice.

Svetovalna delavka Andreja Koler Križe, univerzitetna diplomirana psihologinja