• IMG_0105.jpg
  • IMG_0116.jpg
  • IMG_0118.jpg
  • IMG_0119.jpg
  • IMG_0120.jpg
  • IMG_0121.jpg
  • IMG_0122.jpg
  • IMG_0125.jpg
  • IMG_0145.jpg
  • IMG_0154.jpg
  • IMG_0165.jpg

Nove cene programov vrtca

Nove cene programov vrtca

Spoštovani starši.

Obveščam vas, da bil sprejet nov Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnostih za starše. Objavljen je v Uradnem listu RS, št. 100/2023 in začne veljati 1. 10. 2023.

V spodnjih tabelah vam pošiljam izračune za plačila staršev tako za otroke iz drugih občin kot za otroke iz MOL, višino popustov MOL ter višino povečanja plačil staršev iz MOL.

Obveščam vas še, da z novim sklepom, torej od oktobra 2023 ni več možnosti koriščenja zdravstvenih rezervacij, saj so vsa sredstva usmerili v novo draginjsko subvencijo in tako omogočili staršem bistveno znižano plačilo vrtca.

1. starostno obdobje = CENA: 732 EUR

Dohodkovni razred

Odstotek plačila po lestvici po ZUPJS

Plačilo staršev po lestvici (za otroke iz drugih občin v javnih vrtcih MOL)

Popust MOL

Plačilo staršev po lestvici (za otroke iz MOL v javnih vrtcih MOL)

Povečanje plačil staršev iz MOL od 1. 10. 2023 dalje

1. razred

0%

       

2. razred

10%

73,20 €

22,62 €

50,58 €

6,52 €

3. razred

20%

146,40 €

45,24 €

101,16 €

13,03 €

4. razred

30%

219,60 €

67,86 €

151,74 €

19,55 €

5. razred

35%

256,20 €

65,33 €

190,87 €

24,55 €

6. razred

43%

314,76 €

80,26 €

234,50 €

30,16 €

7. razred

53%

387,96 €

98,93 €

289,03 €

37,17 €

8. razred

66%

483,12 €

123,20 €

359,92 €

46,29 €

9. razred

77%

563,64 €

143,73 €

419,91 €

54,01 €

 

2. starostno obdobje = CENA: 531 EUR

Dohodkovni razred

Odstotek plačila po lestvici po ZUPJS

Plačilo staršev po lestvici (za otroke iz drugih občin v javnih vrtcih MOL)

Popust MOL

Plačilo staršev po lestvici (za otroke iz MOL v javnih vrtcih MOL)

Povečanje plačil staršev iz MOL od 1. 10. 2023 dalje

1. razred

0%

       

2. razred

10%

53,10 €

12,32 €

40,78 €

5,25 €

3. razred

20%

106,20 €

24,64 €

81,56 €

10,50 €

4. razred

30%

159,30 €

36,96 €

122,34 €

15,75 €

5. razred

35%

185,85 €

38,84 €

147,01 €

19,00 €

6. razred

43%

228,33 €

47,72 €

180,61 €

23,34 €

7. razred

53%

281,43 €

58,82 €

222,61 €

28,76 €

8. razred

66%

350,46 €

73,25 €

277,21 €

35,82 €

9. razred

77%

408,87 €

85,45 €

323,42 €

41,79 €

 

 

Kombinirani oddelki = CENA: 566 EUR

Dohodkovni razred

Odstotek plačila po lestvici po ZUPJS

Plačilo staršev po lestvici (za otroke iz drugih občin v javnih vrtcih MOL)

Popust MOL

Plačilo staršev po lestvici (za otroke iz MOL v javnih vrtcih MOL)

Povečanje plačil staršev iz MOL od          1. 10. 2023 dalje

1. razred

0%

       

2. razred

10%

56,60 €

12,00 €

44,60 €

5,80 €

3. razred

20%

113,20 €

24,00 €

89,20 €

11,60 €

4. razred

30%

169,80 €

36,00 €

133,80 €

17,39 €

5. razred

35%

198,10 €

36,65 €

161,45 €

20,96 €

6. razred

43%

243,38 €

45,03 €

198,35 €

25,75 €

7. razred

53%

299,98 €

55,50 €

244,48 €

31,74 €

8. razred

66%

373,56 €

69,11 €

304,45 €

39,53 €

9. razred

77%

435,82 €

80,63 €

355,19 €

46,11 €

 

Oddelki 3-4 letnih otrok= CENA: 558 EUR

Dohodkovni razred

Odstotek plačila po lestvici po ZUPJS

Plačilo staršev po lestvici (za otroke iz drugih občin v javnih vrtcih MOL)

Popust MOL

Plačilo staršev po lestvici (za otroke iz MOL v javnih vrtcih MOL)

Povečanje plačil staršev iz MOL od          1. 10. 2023 dalje

1. razred

0%

       

2. razred

10%

55,80 €

11,83 €

43,97 €

5,78 €

3. razred

20%

111,60 €

23,66 €

87,94 €

11,55 €

4. razred

30%

167,40 €

35,49 €

131,91 €

17,33 €

5. razred

35%

195,30 €

36,13 €

159,17 €

20,89 €

6. razred

43%

239,94 €

44,39 €

195,55 €

25,66 €

7. razred

53%

295,74 €

54,71 €

241,03 €

31,63 €

8. razred

66%

368,28 €

68,13 €

300,15 €

39,38 €

9. razred

77%

429,66 €

79,49 €

350,17 €

45,94 €

 

Želim vam lep dan.

Aleš Bole, ravnatelj

Ljubljana, 4. 10. 2023