Erasmus+ projekt Gremo ven! je del projekta našega vrtca s katerim se zavzemamo za vzpostavitev zdravega življenjskega sloga naših otrok in zaposlenih. Glavni cilj je izboljšati gibalne kompetence naravnih oblik gibanja otrok. Projekt traja 14 mesecev, od 1. 9. 2019 do 30. 10. 2020.

Znanja in nove izkušnje iščemo tudi v tujini in sicer bomo v sklopu projekta sodelovali s štirimi tujimi vrtci (Španija, Francija, Finska, Srbija), ki so nam pripravljeni predstaviti svoje izkušnje o izboljšanju gibalnih kompetenc naravnih oblik gibanja.

Vrtce smo izbrali tako, da nam bo vsak predstavil metodologijo dejavnosti za izboljšanje gibalnih kompetenc naravnih oblik gibanja. Poleg izobraževalnih obiskov na delovnem mestu bo projekt zajemal tudi udeležbo na seminarju o pripravi dejavnosti na prostem Out of the box – outdoor education na Finskem.

Nove izkušnje in znanja bomo sistematično po utečenem postopku prenosa novih znanj prenesli v dejavnosti svojega vrtca. Spremljali bomo tudi napredek otrok na področju izboljšanja gibalnih kompetenc. Po zaključku projekta načrtujemo doseganje trajnosti rezultatov, ki smo jih spoznali v tujini in prenesli ter prilagodili za svoje okolje. Vsi udeleženci bodo nova znanja vključevali v svoje delo in delili svoje znanje ter širili najboljše prakse med preostale strokovne delavce vrtca, lokalno skupnost in državo s strokovnimi članki, predstavitvami in objavami na naši spletni strani. Spremljali bomo, kako otroci sodelujejo pri usmerjenih gibalnih dejavnostih, njihov razvoj, napredek, izzive naravnih oblik gibanja, usklajenost gibanja, hitrost reagiranja, moč, spretnost ravnotežje, gibljivost in fino motoriko. Kot posledico povečanja gibalnih aktivnosti v naravi pričakujemo večje zanimanje otrok za gibanje v naravi tudi v družinskem okolju. Z novimi znanji bomo izboljšali oziroma prenovili obstoječe obogatitvene dejavnosti vrtca: gibalne urice, planinski krožek, mini olimpijado, motorične delavnice, sestanke na prostem, gibalne dopoldneve v okolici vrtca, gibalne dejavnosti v okviru metode NTC…