1. Modul: znanje in modrost
2. Modul: skrb za sočloveka
3. Modul: življenje, narava, zdravje
4. Modul: kultura
5. Modul: univerzalizem
6. Modul: pravičnost
7. Modul: tradicija
8. Modul: delo in ustvarjalnost
9. Modul: integriteta
10. Modul: humanost

Vrtec Mladi rod se je v šolskem letu 2013/14 vključil v program  »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju.«

Program vodi Inštitut za etiko, ki je bil ustanovljen decembra 2012 in sicer pod okriljem Slovenske akademije znanosti in umetnosti, s soglasno podporo članstva, kot odziv na razmere v naši državi, družbi in širše.

Inštitut je bil ustanovljen z namenom spodbujanja večje integracije etičnih standardov, vrednot in vrhunskega znanja v slovensko družbo.

Izhodišča so v Evropskem ogrodju etike in vrednot, ki je okvirni, na dejstvih in izsledkih utemeljen model. Izhaja iz kulturnih in zgodovinskih temeljev evropskih vrednot in etike in iz pomembnejših znanstveno utemeljenih sodobnih modelov vrednot.

Končni cilj predvidenih sprememb je vzpostavljanje stabilne družbe, družbe modrosti, ki vključuje osebno blagostanje, srečo in življenjski smisel.

Program temelji na prepričanju, da je eno najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično ravnanje v vrtcih in šolah.

Tam se namreč preko socializacijskih mehanizmov in ponotranjanja vrednot postavljajo temelji etike in vrednot otrok in mladostnikov, ki danes obiskujejo šole in vrtce, čez leta pa bodo ustvarjalci prihodnosti vseh nas.

Cilji programa:

  • krepitev kompetenc vzgojiteljev in učiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno izobraževalno delo,
  • ozaveščanje in motiviranje otrok in mladostnikov za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju,
  • krepitev stabilne družbe, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju.

Program v vrtcu vodi skupina varuhov etike in vrednot Vrtca Mladi rod:

Irena Koren, enota Mavrica, Tatjana Urbas, enota Vetrnica, Marjeta Zupančič, enota Stonoga,

Špela Ostrež, enota Kostanjčkov vrtec, Laura Šlibar, enota Čira čara.

V program se na različne načine vključujemo vsi: otroci, starši in zaposleni.

V šolskem letu 2015/16 smo vstopili v zadnje, tretje leto izvajanja programa.

Več o programu, Inštitutu za etiko lahko preberete na povezavi www.iev.si.

Renata Rus