V šolskem letu 2021/22 je bila osrednja tema Trajnostni razvoj – Prehrana, pri katerem smo tesno sodelovali s projektom OBJEM ter rdečo nitjo zavoda z naslovom Jem, govorim, kjerkoli živim. Zavzemali smo se za ozaveščanje pomena trajnostnega razvoja za obstoj in dobrobit naše družbe. Poleg omenjenega pa je še naprej  potekal projekt Veseli koraki, katerega smo zaradi neugodnih razmer s Korona virusom podaljšali do septembra 2022. V okviru omenjenega projekta so se nekatere  članice odpravile na štiri mobilnosti; na Norveško, Tahiti, Belgijo in Nemčijo.

Uspešno smo oddali tudi prijavo za pridobitev akreditacije Erasmus+ . V prijavi smo se posvetili postavljanju in uresničevanju ciljev vezanih na področje trajnostnega razvoja vrtca za obdobje petih let. Cilje smo zastavili na podlagi analize stanja in porajajočih potreb vrtca kot ustanove in uporabnika. Prijavnica je bila s strani Cmepius-a ocenjena, kot zelo uspešna, dodelili so nam tudi že evropska nepovratna sredstva za opravljanje mobilnosti za prvo leto akreditacije. V oktobru 2021 smo med starši in vzgojnim osebjem izvedli spletno anketo na temo Prehrana. Rezultate bomo primerjali, ko bo opravljeno anketiranje z isto anketo ob koncu šolskega leta.

Aktivno smo se udeleževali tudi nekaterih seminarjev in izobraževanj;  Seminar za prijavitelje Erasmus + KA 1 projektov mobilnosti osebja in učencev v splošnem šolskem izobraževanju za neakreditirane institucije KA122 – SCH, 6. nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti v Laškem, Cmepiusov seminar na temo pisanja končnega projektnega poročila, Mednarodni kontaktni seminar v Dublinu (Sharing Challenges and Successes around Erasmus + Participation for those Working in the Field of Early Childhood Education and Care).