Povzetek projekta:

Projekt Emona skozi otroške oči smo izvajali v 29. oddelkih našega vrtca, vključeni so bili otroci od 2. leta dalje. Posebnost našega projekta je bil način, s katerim smo pristopili k spoznavanju neznanih vsebin. Lotili smo se ga z metodami asociativnega učenja, ki otroka spodbujajo, da je v procesu učenja aktiven, sam daje pobude in vodi, usmerja raziskovanje. Pri tem smo se skušali čim bolj izogniti frontalnemu (šolskemu) načinu podajanja informacij. Želeli smo doseči, da znanje otrok ne bi bilo zgolj reproduktivno (naučeno), ampak bi ga znali uporabiti v podobnih situacijah, ga medpodročno povezovati.

Namen projekta je bil spodbuditi starše in otroke, da bi svoj prosti čas preživljali na prostem,povečali zanimanje za kulturno dediščino, razvijali zdrav življenjski slog in se posvetili skrbi za naše okolje. Poleg tega smo z metodami raziskovalnega učenja dali več priložnosti in možnosti otrokom in njihovim pobudam.

Ob koncu projekta so po enotah nastajale razstave otroškega dojemanja Emone, na spletni strani  vrtca je bil objavljen interaktivni zemljevid Emone.