Velika hiša je,
Radi jo imamo.
Tam so igrače;
Ene male, druge velike,
Celo vseh barv – res raznolike.
Čudimo se
In
Raziskujemo,
A najraje
Čaramo vaje:
Abra – ka – da – bra,
Rečemo vsi,
Ampak, kaj je to?

Uganite vi!

Vrtec Čira Čara se nahaja v sredini Savskega naselja. Ima veliko igrišče in veliko zelenja. V vrtcu Čira Čara otrokom nudimo vsebine, ki vodijo v raziskovanje, sredstva, ki vzpodbujajo k aktivnosti in okolje, ki odpira poti v uspeh.

Kolektiv enote Čira Čara


Skupina račke

Bel 1, Račke

Patricija Starič, vzgojiteljica
Sergeja Posl, pomočnica vzgojiteljice


Skupina pikapolonice

Bel 2, Pikapolonice

Tina Petkovšek, vzgojiteljica
Eva Mazi, pomočnica vzgojiteljice


Skupina mucki

Bel 3, Muce

Laura Šlibar, vzgojiteljica
Darja Blatnik, pomočnica vzgojiteljice


Skupina polžki

Bel 4, Polžki

Tadeja Gašperlin, vzgojiteljica
Matic Kocjančič, pomočnik vzgojiteljice


Skupina ježki

Bel 5, Ježki

Mojca Kregar, vzgojiteljica
Laura Husar, pomočnica vzgojiteljice


Skupina metulji

Bel 6, Metulji

Jana Marija Flere, vzgojiteljica
Tamara Đogić, pomočnica vzgojiteljice


Skupina čebelice

Bel 7, Čebele

Branka Barkovič, vzgojiteljica
Anastazija Taškar, pomočnica vzgojiteljice


Skupina žabice

Bel V1, Žabice

Tatjana Brenčič Okorn, vzgojiteljica
Klavdija Marolt, pomočnica vzgojiteljice


Skupina sovice

Bel V2, Sovice

Mateja Kastelic, vzgojiteljica
Cvetka Berdajs, pomočnica vzgojiteljice


Skupina miške

Bel V3, Miške

Tadeja Mohar, vzgojiteljica
Nejc Kobe, pomočnik vzgojiteljice


VABILO

Spoštovani straši!

Vabiva vas na 2. roditeljski sestanek, ki bo v sredo, 22. marca 2017, ob 16.00 v naši igralnici.

 Dnevni red:

  1. Oblikovanje oddelkov za šolsko leto 2017/2018
  2. Aktualna tema – navajanje na samostojnost
  3. Tekoče zadeve
  4. Razno

 

Vljudno vabljeni!

 

Petra in Klavdija


TEMATSKI SKLOP – MAREC

TEMATSKI SKLOP: MUCA COPATARICA

Trajanje teme: 1. 3. 2017 – 31. 3. 2017

 

JEZIK:

– Posluša pravljico MUCA COPATARICA (E. Peroci) in jo spremlja/obnavlja ob ogledovanju sličic.

– Sodeluje v prstnih igrah.

 UMETNOST:

– Doživlja in opazuje igranje na flavto ter posluša petje odraslega oz. pripeva pesem Ni copatka (J. Kuhar).

– Spremlja pesem ob igranju na male ritmične instrumente/lastne instrumente.

– Doživljanje ene umetniške zvrsti izrazi v drugi (igranje malih instrumentov v risbi – riše z mehkimi svinčniki).

– Posluša, posnema in razlikuje zvoke iz okolja.

– Ogled lutkovne predstave v izvedbi vzgojiteljic: Muca Copatarica.

 DRUŽBA:

– Spoznava deklico Snežano in sodeluje pri uvajanju in vključevanju deklice v skupino.

– Sodeluje v SOCIALNI IGRI: »Prepoznaj prijatelja po copatkih«.

– Praznuje rojstni dan (dejavnost načrtovana glede na mesečno temo).

– Sodeluje v RAJALNI IGRI: « Črni muc«.

– Igra se v tematskih kotičkih (DOM, OBLAČILA, …)

– Etika in vrednote: dejavnost po modulu HUMANOST.

MATEMATIKA:

– Uporablja didaktična sredstva za razvoj fine motorike:

  • Šivanje copatkov – VTIKANKA.
  • Gumbi Muce Copatarice – NIZANJE.

– Utrjuje PREDLOGE (v, na, pod, …) preko gibalne igre: » Muca hodi .…«.

– DIDAKTIČNA IGRA: Muca in njeni copatki (prepozna in prireja osnovne barve po pravilu 1-1 ).

NARAVA:

– Opazuje vremenske pojave in spremembe v naravi.

– Doživlja naravo in se pogovarja o svojih zaznavah.

– Sodeluje, opazuje in komentira izvedbo poskusa: DVIGOVANJE TEKOČINE V RASTLINI.

GIBANJE:

– Opazovalni sprehodi v okolici vrtca.

– Izvajaje naravnih oblik gibanja na igrišču in v igralnici (hoja, tek, lazenje, plazenje, poskoki, valjanje, …) ter premagovanje različnih ovir.

– GIBANJE NA POLIGONU: » Pot k Muci Copatarici«.

– Vključuje se v gibalne zgodbe z in brez uporabe rekvizitov (hoja po prostoru, drsenje, tek, vrtenje, …).

– GIBALNA IGRA: »Oprana žehta« (obešanje krpic s ščipalkami ali brez).

 

PROJEKT: ETIKA IN VREDNOTE

MODUL: HUMANOST

VREDNOTA: DOBROTA       

 Humanost pomeni človečnost v vrednotnem pomenu, miselnost, ki temelji na konceptu človekovega dostojanstva in iz njega izhajajočih pravic, svoboščin in odgovornosti. Že sam izraz (iz lat. homo = človek, humanos = človeški) pove, da se domena humanosti nanaša na vrednote in z njimi povezane odločitve in obnašanja, kjer je – še bolj kot pri drugih – v ospredju človekova dobrobit. V sklopu humanost najdemo vodila, načela in vrednote, ki jih povsod postavljajo na zelo visoko mesto: ljubezen, svobodo, strpnost, dobroto idr. V okviru tematskega sklopa Muca copatarica se bomo pri Sovicah pogovarjali o dobroti. V pravljicah in zgodbah so vedno dobri liki – dobri ljudje, dobre živali ali druga pravljična bitja. To so liki, ki pomagajo drugim, naredijo zanje nekaj dobrega. Skozi te like lahko odkrivamo dobroto in različna dobra dejanja, ki lahko pritegnejo tudi otroke.

Dejavnosti:

– Ogled lutkovne predstave Muca Copatarica (v izvedbi vzgojiteljic oddelka).

– Poslušanje pripovedovanja pravljice Muca Copatarica.

– Spodbujanje otrok k pripovedovanju zgodbe Muca Copatarica – s pomočjo slik.

– Pogovor o »dobrem« liku – Muci Copatarici in njenih lastnostih.

– Spomnimo se pravljice, ki smo jio v tem letu že obravnavali (Živali pri babici zimi) – pogovor o “dobrem” liku, ki nastopa v pravljici.

– Skupaj z otroki poiščemo dobra dejanja, ki jih v vrtcu že opažamo.

– Spodbujanje otrok k dobremu dejanju (npr. »V vrtcu delimo igrače.«).

 

 

 


TEMATSKI SKLOP – FEBRUAR

TEMATSKI SKLOP: ŽIVALI PRI BABICI ZIMI

Trajanje teme: 1. 2. 2017 – 23. 2. 2017

snezak

Dejavnosti po področjih:

JEZIK:

– Posluša glasbeno pravljico Živali pri babici Zimi (M. Voglar) in jo spremlja/obnavlja ob ogledovanju sličic različnih živali.

UMETNOST:

– Doživlja in opazuje igranje na flavto ter posluša petje odraslega oz. pripeva pesem Zima, zima bela.

– Spremlja pesem ob igranju na male ritmične instrumente/lastne instrumente.

– Doživljanje ene umetniške zvrsti izrazi v drugi (igranje malih instrumentov v risbi – riše z mehkimi svinčniki).

– Posluša, posnema in razlikuje zvoke iz okolja.

– Posluša glasbeno pravljico Živali pri babici Zimi (M. Voglar)

– Ogled dramske predstave v izvedbi vzgojiteljic: Živali pri babici Zimi.

– Ustvarja (slika) z barvnim ledom.

– Se giba in spontano pleše ob klasični glasbi Zima (Vivaldi).

DRUŽBA:

– Spoznava deklico Snežano in sodeluje pri uvajanju in vključevanju deklice v skupino.

– Sodeluje v krajših skupnih dejavnostih (petje pesmice, poslušanje glasbene pravljice …).

– Se igra z mlajšimi in starejšimi otroki zunaj na igrišču in v igralnici (se igra igro lovljenja, .…).

MATEMATIKA:

– Spoznava in rabi izraze za opis fizikalnih lastnosti (bele barve, okroglo, mehko/trdo, mrzlo/toplo, veliko/majhno, mokro …).

– Ob igranju na male/lastne instrumente izvaja različne ritmične vzorce.

NARAVA:

– Biva v naravi in jo doživlja v letnem času – zima.

– Doživlja naravo in se pogovarja o svojih zaznavah.

GIBANJE:

– Opazovalni sprehodi v okolici vrtca.

– Izvajaje naravnih oblik gibanja na igrišču in v igralnici (hoja, tek, lazenje, plazenje, poskoki, valjanje) ter premagovanje različnih ovir.

– Z gibi ponazarja živali ob poslušanju glasbene pravljice Živali pri babici Zimi (M. Voglar).

– Vključuje se v gibalne zgodbe z in brez uporabe rekvizitov (hoja po prostoru, drsenje, tek, vrtenje, …).


TEMATSKI SKLOP – JANUAR

TEMATSKI SKLOP: ZIMSKA OBLAČILA

Trajanje teme: 3. 1. 2017 – 31. 1. 2017
neimenovano

DRUŽBA:

 – Igranje SOCIALNE IGRE “Obleci me” (spoznavanje in poimenovanje različnih oblačil).

Izdelava KOTIČKA Z OBLAČILI in različnim blagom ter igra v njem (oblačenje, zlaganje, prenašanje, tipanje, primerjaje, …).

– Oblačenje in igra z dojenčki v kotičku dom.

– Praznovanje rojstnih dni otrok.

 UMETNOST:

 – PLES z različnimi vrstami blaga (ruticami) ob izbrani instrumentalni glasbi.

– Seznanjanje z različnimi vrstami blaga s tipanjem (ČUTNA POT).

– Ogled in podoživljanje LUTKOVNE PREDSTAVE Rokavička (ruska ljudska) v izvedbi vzgojiteljic.

– Spodbujanje otrok k PRIPOVEDOVANJU zgodbe z naslovom Rokavička (ruska ljudska) – s pomočjo lutk.

– Oblačenje otrok v različna oblačila – spodbujanje dramske igre.

– Ustvarjanje z GLINO.

 GIBANJE:

 – BIVANJE NA PROSTEM – opazovalni sprehodi z BIBO ter prosta igra na igrišču vrtca.

 JEZIK:

 – POIMENOVANJE oblačil, spoznavanje novih besed in razlaga le teh.

OGLED IN PODOŽIVLJANJE S POGOVOROM risanega filma Medvedek Bojan – Zima.

– Sodelovanje v IGRAH S PRSTI, BIBARIJAH, preprostih skupinskih in individualnih PLESIH in RAJALNIH IGRAH.

 MATEMATIKA:

 – Predstavitev kape, šala in rokavic otrok drugim otrokom – PRIREJANJE.

– SPOZNAVANJE in RAZVRŠČANJE zimskih oblačil – izdelava plakata.

– ŠTETJE in PRIMERJANJE oblačil, OPAZOVANJE VZORCEV na oblačilih.

– RAZVRŠČANJE oblačil/kosov blaga glede na barvo.

– NIZANE barvnega VZORCA (rdeča, modra).

NARAVA:

 Povezava uporabe ustreznih oblačil in obutve glede na letni čas po pogovoru.

– Usvajanje SAMOSTOJNOSTI  pri obuvanju in oblačenju.

– Otrok BIVA V NARAVI in jo doživlja v različnih okoljih, dnevih, letnih časih, vremenskih razmerah.