Vrtec v naravi – jeseni I, Četena Ravan, 2. obvestilo

Ponedeljek 30. 9. 2019 – popoldan

Po strmi poti, ki vodi iz Poljanske doline proti Staremu vrhu, smo se z avtobusom pripeljali do kmetije Ožbet in Tavčar. Kmetiji sta ena ob drugi v strnjeni vasi Četena Ravan pod Starim vrhom. Imamo prekrasen razgled v dolino. Danes je lep, sončen dan, zato smo se prihoda v naravo in kmečko okolje še toliko bolj razveselili.

Otroke iz enote Čira čara sta na kmetiji Tavčar pričakala Marko in Silva, ki bosta te dni skrbela za naše dobro počutje. Janez in Milena sta pričakala otroke iz enot Mavrica, Vetrnica in Kostanjčkovega vrtca.

Najprej smo se kot običajno razporedili po sobah in pojedli zasluženo malico. Marko in Janez skrbita za program.

Po malici smo se z Markom odpravili raziskovat bližnjo okolico. Ogledali smo si čebelnjak. Otroci so spoznali, da čebele nabirajo nektar, ki ga čebele predelovalke spremenijo v slasten med. Med potjo nazaj do igrišča, smo s koščki starega kruha nahranili še koze.

Druga skupina si je z Janezom ogledala hlev in kokošnjak. Mislim, da ni potrebno opisati otroškega veselja ob stiku z živalmi. Druga skupina si bo hlev ogledala pred večerjo. Polno čebljanja, veselih vzklikov, navdušenih poskokov, ki so se nadaljevali še ob skupni igri na prostornem igrišču pred kmetijo Ožbet.

Med tem časom sta gospodinji Milena in Silva pripravili okusno kosilo. Po kosilu se je prilegel kratek počitek. Otroci so se najbolj razveselili vaše pošte. Po počitku smo se vsi skupaj zbrali in se odpravili na pohod na Stari vrh. Danes je lepo vreme, zato bomo izkoristili dan za potepanje in raziskovanje gozda. Iskali smo jurčke in lesene skulpture gozdnih živali. Pod vrhom je otroke navdušil adrenalinski park. Zagrizli smo v breg in prisopihali do koče, kjer so nas čakali sendviči.

Današnji dan bomo res izkoristili do konca. Po večerji, ko se bo vse umirilo in bo vrh ujela noč, bomo na robu igrišča zakurili kres in se pogreli ob ognju in pesmi. Danes prav gotovo ne bo potrebno nikogar prigovarjati, da zleze v posteljo. Otroci so veliko doživeli tako, da bodo sanje prav gotovo bogate.

Pozdrave z vrha v dolino vam pošiljamo vaši otroci z Matejo, Lauro, Anjo, Aido, Lidijo, Tejo, Urošem in Špelo.


Obvestilo za starše – zdravstvena rezervacija od 1. 9. 2019

V skladu s sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše,  ki prične veljati s 1. 9. 2019, se spremeni način oddajanja zdravstvenih rezervacij.

Le teh starši ne oddajate več na MOL ampak direktno v vrtcu, lahko vzgojiteljici ali na upravo vrtca, vendar najkasneje v roku 7 koledarskih dni po prvem dnevu ponovne prisotnosti otroka v vrtcu (le-ta se že šteje za prvi dan).

Starši lahko uveljavljate zdravstveno rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v koledarskem letu (pri čemer velja opozoriti, da imate lahko največ 2 meseca rezervacije v koledarskem letu, ne glede na razlog odsotnosti, torej če ste npr. že koristili en mesec počitniške rezervacije, lahko koristite samo še en mesec zdravstvene rezervacije v tem letu).

Vlogi za koriščenje morate starši obvezno priložiti zdravniško potrdilo o odsotnosti otroka, na katerem mora biti navedeno enako obdobje odsotnosti, kot ste ga navedli na sami vlogi.

Naj starše, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, še opozorimo, da lahko rezervacijo (vseeno ali počitniško ali zdravstveno) koristite samo za enega otroka, to je za tistega za katerega se ne sofinancira plačilo iz državnega proračuna (prvi otrok).

Obrazec Vloga za koriščenje zdravstvene rezervacije lahko najdete v rubriki OBRAZCI: https://www.vrtec-mladirod.si/wp-content/uploads/2019/08/Vloga-za-koriščenje-zdravstvene-rezervacije-obrazec.pdf


Obvestilo za starše – Nove cene vrtcev v Ljubljani

Obveščamo vas, da je Mestna občina Ljubljana sprejela sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše, ki prične veljati s 1. 9. 2019.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2246/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-predsolske-vzgoje-v-javnih-vrtcih-in-dodatnih-ugodnosti-za-starse

Nove cene si lahko ogledate tudi v rubriki VRTEC / Cenik:

https://www.vrtec-mladirod.si/vrtec/cenik/


ZDRUŽEVANJE ODDELKOV V ČASU POLETNIH POČITNIC

Enota Vetrnica
V času poletnih počitnic in dopustov se otroci iz B-paviljona pridružijo otrokom v C-paviljonu in A-paviljonu. V B-paviljonu so otroci iz enote Mavrica.

Enota Kostanjčkov vrtec
Otrokom iz enote Kostanjčkov vrtec se pridružijo otroci iz enote Stonoga.

Enota Stonoga je zaprta

Enota Čira čara
V enoti Čira Čara se vsi otroci združijo v novejšem delu enote. Vila Čira čara je zaprta.

Enota Mavrica je zaprta

Podrobnejši razporedi otrok se nahajajo na vhodnih vratih igralnic.